Layout - page_default

Dizajn, ktorý zaujme na prvý pohľad

Zameriavame sa na používateľský dizajn, ktorý zvyšuje produktivitu a výnosy.

A11.studio Cover photo

Dizajn + zážitok = tá správna kombinácia

tab-img

Dobrý dizajn robí výrobok zrozumiteľným, funkčným a esteticky príjemným. Vytvárame dizajny, ktoré napĺňajú požadované ciele a navodzujú tie správne emócie. Pomocou najmodernejších technológií sme schopní posunúť hranice a vytvoriť okamžitý marketingový dopad.

  • Dizajn webových stránok
  • Dizajn aplikácií
  • Používateľsky prívetivé dizajny
  • Pixel Perfect dizajny

Dizajn, ktorý zvyšuje konverzie

Kvalitná webová stránka spája dobrú informačnú architektúru, typografiu, farby, fotografie, videá a interaktívne prvky tak, aby sa vytvorila zmysluplná používateľská cesta. V konečnom dôsledku to smeruje k premene návštevníkov webovej stránky na zákazníkov.

Reliability
Continuous Learning Happy and healthy enviroment

Porozprávajme sa o dizajne

“Ak si myslíte, že dobrý dizajn je drahý, mali by ste sa pozrieť na cenu zlého dizajnu.” – Ralf Speth